Hạng
N/A, it has 13.7K views
Tên khác
The nian monster's heat-induced dream about a dragon god
Tác giả
Nhóm dịch
Thể loại
Thể loại
BL, Romance, Manga, 19+, Yaoi
Tag(s)
Phát hành
Tình trạng
Đã hoàn thành
1 bình luận
3 Users bookmarked This