Hạng
45th, it has 262.6K views
Tên khác
Official Leopard , Office Panther , オフィスの豹 , 오피스의 표범 , 办公室里的猎豹
Tác giả
Nhóm dịch
Thể loại
Thể loại
Đang cập nhật
Tag(s)
Đang cập nhật
Phát hành
Tình trạng
Đã hoàn thành
0 bình luận
39 Users bookmarked This

Misui vốn là một nhân viên kém cỏi, thiếu năng lực trong công việc anh luôn bị cấp trên của mình là Shizujirou khiển trách vì luôn làm hỏng việc, điều đó khiến Shizujirou coi thường Mitsui,….