Truyện Ngắn

18+ Valentine Monster – Kagehina

5
Oneshot 15 Tháng Chín, 2023

NEW Sâu Thẳm Trong Anh

4
Chapter 4 (H) 14 Tháng Chín, 2023
Chapter 3 14 Tháng Chín, 2023
Chapter 2 14 Tháng Chín, 2023

Strange Race – Kagehina

3.7
Oneshot 1 Tháng Chín, 2023

Hinagake

5
Oneshot 1 Tháng Chín, 2023

18+ Tamahina – Kagehina

4
Oneshot 24 Tháng Tám, 2023

Dây Xích Đôi

4
Chapter 4 (H) END 24 Tháng Tám, 2023
Chapter 3 (H) 24 Tháng Tám, 2023
Chapter 2 (H) 24 Tháng Tám, 2023

Akemashite Kono omoi

5
Oneshot 23 Tháng Tám, 2023

NEW Không Gặp Lại Nhau Nữa?

4.3
Chapter 4 (H) 18 Tháng Tám, 2023
Chapter 3 18 Tháng Tám, 2023
Chapter 2 18 Tháng Tám, 2023
error: Yar sure chắc chắn là như vậy rồi? Vãi cả chưởng thiệt á chớ~~