Hạng
66th, it has 182.3K views
Tên khác
前夫又又又想复婚了
Tác giả
Nhóm dịch
Thể loại
Thể loại
BL
Tag(s)
Phát hành
Tình trạng
Đang làm
6 bình luận
29 Users bookmarked This

Alpha ngoan cố mạnh mẽ × Alpha lạnh lùng ngang ngược. 

Một câu nói của Dạ Lăng Hàn khiến Kỷ Nhiên từ một Alpha biến thành Omega. Kỷ Nhiên chịu đựng những phản ứng từ chối sau khi thay đổi thể chất, chịu đựng những tổn thương lặp đi lặp lại mà Dạ Lăng Hàn mang tới, sau khi Dạ Lăng Hàn ly hôn với hắn ta, hắn đau lòng mà quay người rời đi. Còn Dạ Lăng Hàn được như ý nguyện, nhìn căn biệt thự trống vắng, chợt bừng tỉnh…