Hạng
N/A, it has 13K views
Tên khác
Đang cập nhật
Tác giả
Nhóm dịch
Thể loại
Thể loại
BL, Manga, Yaoi
Tag(s)
Phát hành
Tình trạng
Đã hoàn thành
2 bình luận
6 Users bookmarked This