Hạng
N/A, it has 28.8K views
Tên khác
Đang cập nhật
Tác giả
Nhóm dịch
Thể loại
Thể loại
BL
Tag(s)
Đang cập nhật
Phát hành
Tình trạng
Đã hoàn thành
0 bình luận
10 Users bookmarked This
TÊN TRUYỆN: HỒN MA BÚP BÊ
CHUYÊN MỤC: ONESHOT – ĐAM MỸ HAY
———-
Tác giả: 阿闷aman
Nguồn Weibo: 阿闷aman
———-
Trans: Carwyn
Edit: Carwyn
Bản dịch thuộc về nhóm dịch Hồng Trà Team – Tiệm số 3007
Mang đi nơi khác nhớ ghi nguồn nhà dịch.