Chào mừng~

Lịch up truyện

Lưu ý: Đây là lịch raw bên phía tác giả up trên các nền tảng. Một số bộ sẽ được nhà dịch cập nhật bản dịch ngay trong đêm,  và cũng sẽ có một số bộ nhà dịch sẽ cập nhật chậm 1-2 ngày. Nếu vượt quá 1 tuần chưa thấy up thì bọn mình…

error: Yar sure chắc chắn là như vậy rồi? Vãi cả chưởng thiệt á chớ~~