Hạng
47th, it has 414.9K views
Tên khác
Đang cập nhật
Tác giả
Nhóm dịch
Thể loại
Thể loại
BL
Tag(s)
Đang cập nhật
Phát hành
Tình trạng
Đã hoàn thành
2 bình luận
121 Users bookmarked This

Tuyển tập những mẩu truyện được vẽ từ tiểu thuyết Isekai x BL Anthology
1. [Hoàng tử x Kỵ sĩ] Tự dưng quàng tử lại muốn cưới một kỵ sĩ là tôi?!
2. [Tể tướng x Pháp sư] Tôi cố gắng đánh mất trinh tiết để hủy bỏ hôn ước với tể tướng ác ma…?!