Hạng
65th, it has 172K views
Tên khác
관계의 고리
Tác giả
Nhóm dịch
Thể loại
Thể loại
BL
Tag(s)
Phát hành
Tình trạng
Đang làm
6 bình luận
43 Users bookmarked This

Sợi dây màu đỏ được gắn kết với một nửa định mệnh của mình – như một chiếc nhẫn. Khi chiếc nhẫn màu đỏ ở ngón áp út tay trái xuất hiện, nếu không tiếp xúc với đối phương thì sẽ không thể ngủ được. Tôi (Shin Woo Seo) đã được kết nối bởi chiếc nhẫn với anh trai của người mà tôi yêu thầm suốt 5 năm…