Hạng
N/A, it has 40K views
Tên khác
Đang cập nhật
Tác giả
Nhóm dịch
Thể loại
Thể loại
BL
Tag(s)
Đang cập nhật
Phát hành
Tình trạng
Đang làm
0 bình luận
8 Users bookmarked This

💗Nội dung:

“Cậu có muốn ngủ với tôi không?”
Baek Kwon Young không thích Nam Juha, không, không hề! Nhưng thời điểm tuyệt vọng đến, đặc biệt là khi cha của Kwon Young tuyên bố rằng ông muốn Juha trở thành một phần của gia đình Baek. Nếu Juha đồng ý với đề xuất đó, điều đó có nghĩa là Juha sẽ thừa kế Tập đoàn Ilbi, tập đoàn của gia đình Baek. Kwon Young phải làm bất cứ điều gì để ngăn chặn điều này xảy ra. Liệu chuyện tình giả tạo của Kwon Young có thành công? Juha sẽ trở thành ai? Con riêng hay bạn tình?

Ủng hộ tác giả: https://www.bomtoon.com/comic/ep_list/fakeS2/?p_id=tw1901