Chào mừng~

Tin đồn bị ngăn cấm truyện

error: Yar sure chắc chắn là như vậy rồi? Vãi cả chưởng thiệt á chớ~~