Chào mừng~

Không thể diễn đạt bằng lời

error: Yar sure chắc chắn là như vậy rồi? Vãi cả chưởng thiệt á chớ~~