Chào mừng~

Kế hoạch thuần hóa quái thú kiêu ngạo

error: Yar sure chắc chắn là như vậy rồi? Vãi cả chưởng thiệt á chớ~~