Hạng
N/A, it has 36.8K views
Tên khác
渡鸦的驯服游戏
Tác giả
Nhóm dịch
Thể loại
Thể loại
BL
Tag(s)
Phát hành
Tình trạng
Đã hoàn thành
4 bình luận
14 Users bookmarked This

[Niên hạ/ Xã hội đen/ Mạnh mẽ] Hoạ sĩ nghèo hiền lành và niên hạ băng đảng xã hội đen, đến cuối cùng là ai phục tùng ai? Xem xem người hoạ sĩ nhỏ bé này làm thế nào để phản kích lại thế giới ngầm ở Paris.