Hạng
N/A, it has 31.3K views
Tên khác
Đang cập nhật
Tác giả
Đang cập nhật
Nhóm dịch
Thể loại
Thể loại
Bl
Tag(s)
Phát hành
Tình trạng
Đang làm
0 bình luận
8 Users bookmarked This

Chủ yếu và chỉ làm về boylove
có yếu tố H+, KHÔNG CHE ở một vài chap

cân nhắc trước khi xem!!

Tuyển trans Nhật, edit có kinh nghiệm.