Hạng
N/A, it has 9.9K views
Tên khác
当真
Tác giả
Nhóm dịch
Thể loại
Thể loại
BL
Tag(s)
Phát hành
Tình trạng
Đang làm
0 bình luận
3 Users bookmarked This

Lục Phong Châu thích ngây thơ, Minh Duy liền ngây thơ cho hắn xem. Minh Duy tự dặn mình đừng nên thật lòng, Lục Phong Châu không nói cho cậu rằng mình yêu từ khi nào. “Bởi vì đó là anh, nên em có thể làm bất cứ điều gì, chỉ có anh mà thôi”.