Hạng
79th, it has 107.4K views
Tên khác
Đang cập nhật
Tác giả
Nhóm dịch
Thể loại
Thể loại
BL
Tag(s)
Đang cập nhật
Phát hành
Tình trạng
Đã hoàn thành
0 bình luận
24 Users bookmarked This
💗Tác giả: @okitayuuho
💗Nội dung: Học sinh ưu tú S x học sinh cá biệt M
💗Thể loại: Romance, Boys' Love, 18+