Hạng
N/A, it has 24.3K views
Tên khác
Muốn Phi Thăng Thì Yêu Đương Đi
Tác giả
Nhóm dịch
Thể loại
Thể loại
Manhua, Đam Mỹ
Tag(s)
Phát hành
Tình trạng
Đang làm
5 bình luận
9 Users bookmarked This

Tên truyện: Muốn Phi Thăng Thì Yêu Đi

Tác giả: Long Thất

CP: Cố Kiến Thâm x Thẩm Thanh Huyền

Nội dung:

Thẩm Thanh Huyền là Liên Hoa Tôn Chủ, giỏi đến mức chút nữa là có thể phi thăng. Cố Kiến Thâm là Cửu Uyên Ma tôn, cũng mạnh tới mức chút nữa là hủy diệt tam giới.

Tương truyền rằng: Giới tu luyện hàng ngàn năm nay chưa có ai thăng thiên, thật ra là do thang trời sụp đổ, cách duy nhất để khôi phục là Thẩm Thanh Huyền phải làm theo Ngọc Giản.

Ngọc Giản viết: Thứ nhất, gặp Cố Kiến Thâm.

Thứ hai, uống say cùng Cố Kiến Thâm……

Thứ hai mốt, #@% cùng Cố Kiến Thâm……

Thẩm Thanh Huyền: “……”