Hạng
N/A, it has 31.9K views
Tên khác
Đang cập nhật
Tác giả
Nhóm dịch
Thể loại
Thể loại
BL
Tag(s)
Phát hành
Tình trạng
Đang làm
0 bình luận
29 Users bookmarked This

Gồm nhiều truyện của nhiều tác giả khác nhau

Bao gồm có nhiều Verse:

Omegaverse: Sai Asakawa/Kofude/Chiko Yumoto
Dom/Sub Universe: Moe Fujisaki
Cakeverse: Mochi Sonose/Potato Yamamori
Sentinelverse : Mozukyu

Sẽ có l1nk bài viết giải thích trên facebook của 2 cái cuối he, tại 2 cái đầu thì rành quá rùi