Chào mừng~

Yuusha-san wa Maou-sama no Ko o Haramitai

error: Yar sure chắc chắn là như vậy rồi? Vãi cả chưởng thiệt á chớ~~