Tiểu thử: Khởi đầu mùa hạ chap mới

error: Yar sure chắc chắn là như vậy rồi? Vãi cả chưởng thiệt á chớ~~