Chào mừng~

Thật lạ khi thích một người đến như vậy

error: Yar sure chắc chắn là như vậy rồi? Vãi cả chưởng thiệt á chớ~~