Thanh âm giọng nói của cậu full

error: Yar sure chắc chắn là như vậy rồi? Vãi cả chưởng thiệt á chớ~~