Chào mừng~

oc cua toi thanh nguoi roi sao

error: Yar sure chắc chắn là như vậy rồi? Vãi cả chưởng thiệt á chớ~~