Chào mừng~

Nam thần acc phụ của anh mất rồi

error: Yar sure chắc chắn là như vậy rồi? Vãi cả chưởng thiệt á chớ~~