Chào mừng~

Đọc truyện về việc tôi là kẻ biến thái

error: Yar sure chắc chắn là như vậy rồi? Vãi cả chưởng thiệt á chớ~~