Chào mừng~

Đọc truyện oc của tôi thành tinh rồi

error: Yar sure chắc chắn là như vậy rồi? Vãi cả chưởng thiệt á chớ~~