Chào mừng~

đọc truyện oc của tôi thành người rồi sao

error: Yar sure chắc chắn là như vậy rồi? Vãi cả chưởng thiệt á chớ~~