còn lâu tôi mới tin vào định mệnh chap mới nhất

error: Yar sure chắc chắn là như vậy rồi? Vãi cả chưởng thiệt á chớ~~