Chào mừng~

Câu chuyện của Hosik

error: Yar sure chắc chắn là như vậy rồi? Vãi cả chưởng thiệt á chớ~~