Tuyển Dụng Nhân Sự

TUYỂN NHÂN SỰ Chúng tớ cần tuyển một số vị trí như sau, mọi người đọc kĩ để tránh làm mất thời gian của cả hai bên nha: Trans Hàn: Biết tiếng Hàn là điều đương nhiên, không nhận newbie, chỉ tuyển trans có TOPIK 2 trở lên. Không sử dụng gg dịch, các công…

Hợp Tác Đăng Truyện

TẠM THỜI NGƯNG NHẬN NHÓM DỊCH. NỘI QUY ĐĂNG TRUYỆN  Không xóa truyện khi không còn đăng nữa, nếu muốn ngừng đăng thì báo cho admin web để xóa tài khoản.  Không tự ý xóa truyện, nếu bị phát hiện sẽ trừ toàn bộ lương tháng đó của nhóm dịch. Fanpage Hồng Trà Team có…

error: Yar sure chắc chắn là như vậy rồi? Vãi cả chưởng thiệt á chớ~~